Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Een klachtenprocedure is daar onderdeel van. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat jij als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Daarnaast staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.

Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 01-01-2017 is mijn praktijk bij Quasir en Stichting Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact met klachtenfunctionaris

Klachtenfuntionaris Quasir: contactgegevens.

Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kan via bovenstaande link worden ingediend. Wanneer je met spoed contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, bel je 06 4844 5538.

Het klachtenreglement van Stichting Zorggeschil zal als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk gelden. Deze tref je hier aan: Klachtenreglement

Stichting Zorggeschil

De geschillenregeling van Zorggeschil zal in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.